Kontinuirana rast i samostalnost

Naš rast

Uz Deichmannovu istorije firme veže se i samostalni rast firme, bez izlaska na berzu ili uzimanje kredita. Porodično preduzeće je i 2017. godine nastavilo svoj uspešan kurs: DEICHMANN je širom sveta prodao oko 176 miliona pari obuće u ukupno 3.989 prodavnica.

U Nemačkoj te u još 24 zemlje u Evropi i u SAD-u Deichmann zapošljava ukupno 39.564 radnika.

Nemačka

Tačno 15.977 radnika radi u Nemačkoj za Deichmann SE u ukupno 1.463 prodavnica (stanje 31. 12. 2017.) te u administraciji i u više centralnih skladišta za distribuciju obuće (distribucijski centri). 2018. godine će DEICHMANN zaposliti oko 440 novih radnika. Prodavnice u Nemačkoj su zaslužne za 40% prometa grupe koji se 2017. godine povećao sa 2,2 milijardi evra na 2,3 milijarde evra.

Ukupno 74,2 miliona pari obuće prodano je 2017. godine u prodavnicama Deichmann grupe u Nemačkoj.

Planovi za širenje

Predstoje sljedeći koraci za širenje preduzeća: Samo u Nemačkoj preduzeće planira da 2018. godine otvori 33 novih prodavnica. U celom svetu DEICHMANN će 2018. godine otvoriti tačno 208 novih prodavnica i modernizovati 270 radnji.