Kontinuirana rast i samostalnost

Naš rast

Uz Deichmannovu istorije firme veže se i samostalni rast firme, bez izlaska na berzu ili uzimanje kredita. Porodično preduzeće je i 2022. godine nastavilo svoj uspešan kurs: DEICHMANN je širom sveta prodao oko 178 miliona pari obuće u ukupno 4.600 prodavnica.

U Nemačkoj te u još 31 zemlje u Evropi i u SAD-u Deichmann zapošljava ukupno 48.000 radnika.

Nemačka

Tačno 16.400 radnika radi u Nemačkoj za Deichmann SE u ukupno 1.400 prodavnica (stanje 31. 12. 2022.) te u administraciji i u više centralnih skladišta za distribuciju obuće (distribucijski centri). 2018. godine će DEICHMANN zaposliti oko 440 novih radnika. Prodavnice u Nemačkoj su zaslužne za 40% prometa grupe koji se 2017. godine povećao sa 2,2 milijardi evra na 2,3 milijarde evra.

Ukupno 69 miliona pari obuće prodano je 2022. godine u prodavnicama Deichmann grupe u Nemačkoj.