Kontinuirana rast i samostalnost

Naš rast

Uz Deichmannovu istorije firme veže se i samostalni rast firme, bez izlaska na berzu ili uzimanje kredita. Porodično preduzeće je i 2016. godine nastavilo svoj uspešan kurs: DEICHMANN je širom sveta prodao oko 173 miliona pari obuće u ukupno 3.857 prodavnica.

U Nemačkoj te u još 24 zemlje u Evropi i u SAD-u Deichmann zapošljava ukupno 38.252 radnika

Nemačka

Tačno 15.750 radnika radi u Nemačkoj za Deichmann SE u ukupno 1.424 prodavnica (stanje 31. 12. 2016.) te u administraciji i u više centralnih skladišta za distribuciju obuće (distribucijski centri). 2017. godine će DEICHMANN zaposliti oko 370 novih radnika. Prodavnice u Nemačkoj su zaslužne za 40% prometa grupe koji se 2016. godine povećao sa 2,1 milijardi evra na 2,2 milijarde evra.

Ukupno 73 miliona pari obuće prodano je 2016. godine u prodavnicama Deichmann grupe u Nemačkoj

Planovi za širenje

Predstoje sljedeći koraci za širenje preduzeća: Samo u Nemačkoj preduzeće planira da 2017. godine otvori 61 novih prodavnica. U celom svetu DEICHMANN će 2017. godine otvoriti tačno 262 novih prodavnica i modernizovati 185 radnji.