Za medije stoji na raspolaganju medijski arhiv – na stranici www.volimocipele.rs. Tamo možete pronaći fotografije za tisak, aktualne motive i fotografije događaja.

Područje za štampu je usluga za novinare. Molimo za razumevanje da ovde možemo da odgovorimo isključivo na pitanja zastupnika medija. Ako niste novinar, a svejedno imate pitanja o našem preduzeću ili našim proizvodima, molimo Vas da se obratite na sledeću adresu e-pošte: matjaz_mrva@deichmann.com

Naša adresa za slanje dopisa

Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o. Bulevar Mihajla Pupina 4 11070 Novi Beograd