“Supply chain management” (upravljanje lancem snabdevanja) – ovaj stručni izraz na engl. jeziku u vezi globalne sradnje eksperata iz oblasti logistike označava bitan faktor našeg uspeha i naše korisničke službe. ovde se misli na kontrolu čitavog lanca snabdevanja, odn. od proizvođača do pojedinačnih filijala. Ovim kompleksnim procesom upravljaju naši stručni timovi koji obezbeđuju da aktuelna moda stigne na vreme u sve prodavnice 31 evropskih zemalja i SAD-a.

Gotova obuća i ostale grupe robe se brodom prevoze od zemalja proizvođača do Evrope. Tamo se dalje transportuju vozom i teretnim vozilom do centara za raspodelu robe (centara za distribuciju robe) u Botropu, Fojhtvangenu, Zoltau I Volfenu kao i do logističkih centara u Holandiji, Švajcarskoj, Slovačkoj, Velikoj Britaniji i Poljskoj. Nakon toga Deichmann-ova flota vozila vrši raspodelu obuće do svake pojedinačne filijale.

Distributivni centri brinu o tome da aktuelna moda blagovremeno stigne do filijala, ispunjavajući na taj način veoma efikasno želje kupaca.

U poslednjih nekoliko godina uspeli smo da proširimo i modernizujemo naša skladišta, investirajući pri tom i u nove tehnologije za uštedu energije, kao npr. korišćenje solarne energije i toplotnu energiju iz zemlje.