Strategija održivost se danas može čuti na sve strane. Mnogi koriste ovaj pojam, ali ga često veoma različito interpretiraju. Ovde možete saznati šta ovaj pojam znači za naše preduzeće:

 • Mi smo na tržištu prisutni od 1913. a preduzeće se neprestano nalazi u porodičnom posedu. Održivost za nas znači razmišljanje i planiranje tokom svih i za sve generacije. Mnogi zaposleni već decenijama rade kod nas.
 • Naš rast se paralelno odvijao sa istorijom firme. Otkazi od strane preduzeća zbog rada nisu nikada bili potrebni. Umesto toga smo svake godine otvarali nova radna mesta i po potrebni organizovali obuku za zaposlene
 • Našim zaposlenima nudimo zaradu sa tarifama iznad proseka i dodatna atraktivna socijalna davanja.
 • Naš rast smo ostvarili iz sopstvenih snaga – bez kredita i izlaska na berzu. Zbog toga smo i ostali nezavisni. I uprkos svemu uspeli smo da osvojim vodeću poziciju među evropskim trgovcima obuće.
 • Naš početak datira iz 1913. u gradu Esenu u Ruskoj oblasti. Iako smo danas aktivni u 31 zemalja, i dalje smo veoma vezani za ovaj region, gde kontinuirano širimo kapacitete naše glavne centrale.
 • Prilikom investiranja u upravne zgrade i prodavnice veliku pažnju posvećujemo modernim ekološkim standardima, kao npr. korišćenje solarne energije, toplotnih pumpi ili primena koncepata za osvetljavanje sa uštedom energije. Tako je npr. distributivnom centru u Botropu, koji je sa 40.000 m 2najveći u okviru našeg preduzeća, još 2003/2004 dodeljen sertifikat za ekološku profitabilnost od strane pokrajinske vlade Nordrajn-Vesfalen. U drugoj fazi izgradnje. tokom 2007. godine, preduzeli smo brojna proširenja poštujući osnovna ekološka načela.
 • Našu robu najčešće transportujemo brodovima ili železnicom.
 • Tokom 2010. smo u okviru nekih robnih marki u ponudu uvrstili i specijalne ekološke modele, kao npr. u okviru kolekcija robnih marki “Elefanten” ili “Medicus”.
 • Verovatno je izlišno napomenuti da redovno ispunjavamo brojne zakonske propise u vezi životne okoline – na kraju krajeva to nam je i obaveza.
 • U oblasti kontrole sadržaja štetnih materija postavili smo sopstvene standarde, koji inače daleko prevazilaze standarde koji su propisane zakonom.
 • Održivost za nas takođe znači da činimo sve da i ubuduće našim kupcima možemo ponuditi kvalitetan par obuće po povoljnoj ceni.
 • Već decenijama odvajamo deo naše dobiti u korist finansiranja projekata za pružanje pomoći, na koje obraćamo posebnu pažnju – u Nemačkoj, Indiji, Africi i Moldaviji.