Kroz svetsku trgovinu u velikim količinama, i kroz direktne ugovore s proizvođačima obuće, Deichmann može dobiti izuzetno dobre cene. One se pretvaraju u neuporedivo niske cene u našim prodavnicama. U isto vreme, direktan kontakt s našim dobavljačima ima još jednu prednost: kada dodeljujemo međunarodne ugovore, ne samo da posmatramo standarde kvaliteta dobavljača, već i njihove socijalne politike koje nam omogućavaju da obezbedimo odgovarajuće radne uslove. Kodeksom ponašanja tražimo od proizvođača da se pažljivo bave svojim zaposlenima i okolinom.

Pošteno i kooperativno, to takođe karakteriše poslovanje kompanije s domaćim dobavljačima. Mi želimo kupovati visokokvalitetnu robu i usluge, tako da možemo širokom sloju stanovništva ponuditi obuću po umerenim cenama.