Deichmann u globalnoj trgovini kroz velike nabavne količine i posredstvom direktnih ugovora sa proizvođačima obuće dobija izuzetno povoljne nabavne cene. Rezultat ovakvog poslovanja su neverovatno niske cene u našim prodavnicama. Istovremeno direktan kontakt sa našim dobavljačima ima još jednu prednost: kod internacionalno objavljenih ponuda, pored standarda kvaliteta posebno imamo u vidu i socijalni aspekt standarda, brinući na taj način o primerenim uslovima rada. Takozvanim Code of Conduct (kodeksom ponašanja) obavezujemo proizvođače da se pažljivo ophode prema njihovim zaposlenima i prema životnoj sredini. Pošteno i partnerski – glavne su karakteristike odnosa našeg preduzeća za dobavljačima u zemlji. Robu i usluge dobrog kvaliteta želimo i ovde povoljno da nabavimo, kako bi širokim slojevima stanovništva mogli da ponudimo obuću po povoljnim cenama.