Deichmann je porodično preduzeće. To će i ubuduće tako i ostati. Porodica kao vlasnik preduzeća sa svojim hrišćanskim uverenjem oseća se obaveznim da sledi ove vrednosti i tokom preduzetničke svakodnevnice, veoma svesna toga, da realnost uvek vreba iza idealne slike ka kojoj se teži.

Pod ovim podrazumevamo kupce, zaposlene, dobavljače kao i ljude kojima je potrebna pomoć. U tom smislu želimo da na tržištima gde smo zastupljeni budemo permanentno najbolje maloprodajno preduzeća za naše kupce. To znači, da Deichmann nudi kvalitetne proizvode po najpovoljnijim mogućim cenama, pri tom je dobit za nas sam po sebi svrsishodan. Dobit je neophodna da bi se preduzeće držalo na zdravim nogama, radi osiguravanja i stvaranja novih radnih mesta i da bi se ekspanzija odvijala iz sopstvenih izvora, i radi ostvarivanja društvenih zadataka.

Kupci

Naša je želja da širokom sloju stanovništva ponudimo aktuelnu modu i kvalitetnu obuću po krajnje povoljnoj ceni. U tome vidimo ne samo preduzetničku, već i društvenu obavezu. Zaposleni u preduzeću Deichmann razmišljaju i deluju u svim oblastima preduzeća i na svim nivoima potpuno orijentisani ka potrebama kupca. Prilikom bilo kakve aktivnosti, uvek nam je na umu dobro kupca, radeći pri tom naporno, kako bismo zaslužili njegovo poštovanje. Organizacijske strukture, procesi rada i praktična saradnja u preduzeću moraju se organizovati tako da služe ispunjavanju ovog cilja.

Zaposleni i saradnici

Da bi za naše kupce bili najbolji trgovci obućarskim proizvodima na malo, naši saradnici ostvaruju natprosečne rezultate i u okviru dotičnog radnog položaja deluju preduzetnički, samostalno i orijentisani ka uspehu. Naše rukovodstvo treba da stvori potreban prostor kako bi naši saradnici mogli da ispolje sopstvenu inicijativu, takođe treba podsticati samoodgovornost i ponos na postignute rezultate, te svakog pojedinačnog saradnika prihvatiti kao čoveka sa svim njegovim sposobnostima, potrebama i problemima. Navedeno treba ostvariti u duhu zajedništva i uzajamne pomoći, a ne suprotstavljanjem jednog protiv drugoga. Na taj način nastaje osećaj uzajamne povezanosti. Dugotrajnom saradnjom možemo da sačuvamo iskustvo naših saradnika i da obezbedimo održivost našeg preduzeća. Mi dajemo podsticaj ljudima koji su spremni da učestvuju u daljoj izgradnji preduzeća usmereno ka postavljenim ciljevima. Našim saradnicima takođe pružamo udeo u uspehu našeg preduzeća. Osim toga, našim saradnicima dajemo podršku u vidu mnogobrojnih dobrovoljnih socijalnih davanja, posebno kada su u pitanju lični slučajevi nužde.

Dobavljači

Deichmann kupuje robu i usluge po najpovoljnijoj mogućoj ceni. Veoma nam je bitan pošteni partnerski odnos sa našim poslovnim partnerima. Pri tom obraćamo pažnju na to, da ljudi u zemljama, u kojima se nalaze proizvodna preduzeća, imaju uobičajene uslove za rad. Deichmann se ovde oseća obaveznim da poštuje Code of Conduct (kodeks ponašanja).

Humani odnos

Deichmann koristi delove dobiti svog preduzeća da bi svojim zaposlenima mogao ponuditi dodatnu socijalnu zaštitu. Na isti način, porodica Deichmann, zbog svoje hrišćanske odgovornosti, ima potrebu da pomogne ljudima u nuždi, u zemlji i u inostranstvu. Pomoć drugima je moguća u onoj mjeri, koliko je preduzeće uspešno.