Spoločnosť Deichmann vytvára svoje kolekcie z významnej časti vo vlastnej réžii a nakupuje produkty vo veľkých objemoch približne v 40 krajinách sveta. Týmto spôsobom sme schopní ponúknuť našim zákazníkom nízke ceny. Okrem toho sa snažíme o zabezpečenie bezpečných a sociálne zodpovedných pracovných podmienok s istotou budúcnosti, predovšetkým v rozvojových krajinách, kde pracovníci vyrábajú naše produkty. Dôležité je pritom naše dodržiavanie etického kódexu (Code of Conduct), ktorý je zároveň aj povinnou súčasťou našich zmlúv s dodávateľmi.

Už dlhé roky spolupracujeme predovšetkým so silnými a nezávislými partnermi. V rozvojových krajinách sa snažíme vylepšovať pracovné podmienky a zredukovať plytvanie zdrojmi. Spolu so Spoločnosťou pre medzinárodnú spoluprácu sme v rámci verejno-privátneho partnerstva (Public Private Partnership, PPP) uskutočnili projekt v Indii, ktorého výsledky sa odrážajú v našom etickom kódexe. V rámci Európy sme členom iniciatívy BSCI (Business Social Compliance Initiative). Týmito spôsobmi sme sa zaviazali k tomu, že budú naši dodávatelia pravidelne kontrolovaní nezávislými kontrolnými inštitúciami.