Rodina Deichmann sa vďaka podnikateľským úspechom a predovšetkým na základe svojho kresťanského presvedčenia cíti zaviazaná k angažovanosti v sociálnej oblasti. Tento záväzok sa odráža aj v hlavnom motte firmy „Spoločnosť musí slúžiť ľuďom.“ Z mnohých sociálnych projektov, ktoré firma Deichmann organizovala či podporovala v predchádzajúcich desaťročiach, uvádzame predovšetkým tieto:

  • Cena Deichmann na podporu integrácie nezamestnaných mladých ľudí v Nemecku
  • Organizácia wortundtat a s ňou spojené projekty v Tanzánii, Grécku a v Moldavsku
  • Spontánna pomoc spoločnosti v krízových situáciách