Už v roku 1977 sa Dr. Heinz-Horst Deichmann rozhodol poskytovať dlhodobú pomoc ľuďom v najchudobnejších regiónoch sveta. S pomocou vlastných prostriedkov a s podporou mnohých odhodlaných ľudí tak bola v minulých rokoch poskytnutá pomoc enormného rozsahu.

Organizácia wortundtat začala najskôr pomáhať malomocným v indickom spolkovom štáte Andhra Pradesh. Krátko nato sa táto podpora rozšírila i do ďalších oblastí. V Tanzánii sa začala organizácia wortundtat angažovať od roku 1996, kedy presadzovala rozvojový koncept pre oblasť, v ktorej žije asi 300 000 ľudí. V roku 2006 rozvinula svoju činnosť aj do Moldavska.

Pomoc k svojpomoci od samotného začiatku

wortundtat

V rámci projektov organizácie nie sú do rozvojových oblastí posielaní pracovníci z Európy. Cieľom je totiž spolupráca s miestnymi a pomoc vedúca k svojpomoci tak, aby sa ľudia o seba v budúcnosti dokázali postarať sami na základe nadobudnutých znalostí a skúseností. Organizácia wortundtat pomáha nápadmi, know-how a finančnými prostriedkami. Počas dlhých rokov sa tento princíp osvedčil a v súčasnosti poskytuje wortundtat pomoc viac než 100 000 ľuďom.