Kontakty na tlačové oddelenie sú určené výhradne pre novinárov. Zodpovedné osoby preto budú odpovedať len na otázky od médií. Ďakujeme Vám za porozumenie .

Ak nie ste zástupcovia tlače alebo žurnalista a máte otázku, ktorá sa týka našej spoločnosti alebo našich produktov, prosím, zašlite ju na e-mailovú adresu: service-sk@deichmann.com

DEICHMANN-OBUV SK s.r.o.

ulica Logistického parku 1
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika