Chceme byť pre našich zákazníkov tým najlepším maloobchodníkom s obuvou. Počas dosahovania tohto cieľa sú naši zamestnanci našimi najdôležitejšími partnermi. Snažíme sa o to, aby podávali nadpriemerné výkony a aby sa na všetkých svojich pozíciách správali v súlade s myšlienkami spoločnosti, samostatne a s orientáciou na výsledok. Za to sú okrem iného nadpriemerne ohodnotení a zúčastňujú sa pravidelných školení.

Vedúci pracovníci majú byť príkladom

Zamestnanci

Od našich vedúcich pracovníkov očakávame, že budú dobrým vzorom. Každého pracovníka by mali brať ako človeka s jeho individuálnymi schopnosťami, potrebami a povahovými rysmi a mali by si ho vážiť a rešpektovať. Vedúci pracovníci podporujú svojich zamestnancov a vytvárajú priestor pre ich vlastnú iniciatívu.

Sme presvedčení, že vzájomná spolupráca a dôvera prispievajú k väčšej hrdosti na dosiahnuté výsledky, posilňujú pocit spolupatričnosti a zvyšujú spokojnosť v práci. Zároveň veríme, že má tento kolegiálny prístup pozitívny vplyv na firmu a jej úspech a podporuje nás v našej ďalšej snahe o dodržiavanie firemného motta.

Informácie o voľných miestach v našom podniku získate v časti Kariéra.