Slovné spojenie „udržateľný rozvoj“ je v súčasnosti skloňované vo všetkých jazykoch. Častokrát je však interpretované v rôznych významoch. Pre spoločnosť Deichmann to znamená nasledujúce:

 • Na trhu pôsobíme od roku 1913 a neustále sme v rodinnom vlastníctve zakladateľa. Udržateľný rozvoj pre znamená myslieť a plánovať na mnohé generácie dopredu. Mnohí zamestnanci u nás pracujú už desaťročia.
 • Po celú históriu spoločnosti sme sa trvalo a očividne rozrastali. Nikdy nebolo nutné prepúšťanie zamestnancov z prevádzkových dôvodov. Práve naopak, každý rok vytvárame nové pracovné miesta a poskytujeme našim pracovníkom ďalšie vzdelávanie a školenia.
 • Naši zamestnanci sú nadštandardne odmeňovaní a ponúkame im doplnkové firemné benefity.
 • Náš rozvoj sme zvládli vlastnými silami a z vlastných zdrojov, bez akýchkoľvek úverov či vstupu na burzu. Zostali sme tak nezávislými. A napriek tomu sa nám podarilo dostať sa na špičku spomedzi obchodníkov s obuvou v Európe.
 • Naše podnikanie sme začali v roku 1913 v meste Essen, v oblasti Porúria. Aj keď dnes máme zastúpenie v 31 krajinách sveta, stále sa cítime byť spojení s týmto regiónom a pokračujeme tu v rozširovaní našej centrály.
 • Pri investíciách do budovy centrály a do našich predajní používame moderné ekologické technológie, napríklad solárnu energiu, tepelné čerpadlá alebo energeticky úsporné svetelné koncepcie. Naše distribučné centrum v Bottrope (s plochou 40 000 m2 je to dnes najväčší podnik svojho druhu) tak dostalo už v roku 2003/2004 certifikát Ökoprofit od zemskej vlády Severné Porýnie-Vestfálsko. Pri druhom stupni výstavby boli prevedené ďalšie rozšírenia na základe ekologických zásad.
 • Najväčšia časť našej prepravy je realizovaná loďou a železnicou.
 • V roku 2010 sme do našej ponuky niektorých značiek obuvi zahrnuli aj špeciálne ekologické modely, napríklad pri značkách Elefanten alebo Medicus.
 • Je pre nás nielen povinnosťou, ale priam samozrejmosťou, efektívne presadzovať mnohé zákonné nariadenia na ochranu životného prostredia.
 • V oblasti kontroly na obsah škodlivých látok sme si stanovili naše vlastné prísne normy, ktoré presahujú zákonom stanovené požiadavky.
 • Udržateľný rozvoj pre nás znamená urobiť všetko tak, aby sme mohli každý deň, aj v budúcnosti, svojim zákazníkom ponúkať dobrú obuv za výhodnú cenu.
 • Z časti našich ziskov financujeme už niekoľko desaťročí pomocné projekty, ktoré nám ležia na srdci. Či už v Nemecku, v Indii, v Afrike alebo v Moldavsku.