Още през 1977 година д-р Хайнц-Хорст Дайхман решава да помага на хората в най-бедните региони на света. През последните години тази дейност, извършвана със собствени средства, достигна огромен размах.

В началото беше организацията wortundtat, целяща да помага на болни от проказа в индийския щат Андра Прадеш. Много бързо тази дейност се разпростря и в други социални области. В Танзания wortundtat започва дейността си през 1996 година като концепция за развитие на региона, където живеят около 300.000 човека. В Молдова проектът wortundtat започна през 2006 година.

Помощ с цел осигуряване на самопомощ още от самото начало

Deichmann wortundtat

Организацията не изпраща европейци в засегнатите региони, а работи интензивно с институциите на съответната територия. На тях тя прехвърля отговорността за реализацията на проектите. wortundtat спомага с идеи, ноу-хау и финансови средства. През годините принципът е доказал своята ефективност: Над 100.000 човека са получили помощ от wortundtat и тенденцията е това число да расте.