Deichmann е било и до днес остава семейно предприятие. Това ще остана така и за в бъдеще. Семейство Deichmann следва християнските ценности за човечност и се стреми да ги въведе и в трудовото ежедневие – знаейки добре, че реалността винаги ще изостава от желаното идеално състояние.

Лайтмотивът на дружеството се описва от мотото ” Дружеството трябва да служи на човека”. За семейството в основата на дружеството, както и за всички негови служители с управленски функции, е от основно значение този мотив да е водещ както в цялостните им действия, така и в ежедневните им решения – и като такъв той се превръща в лично прието задължение и отговорност.

Вярваме, че пазарите съществуват заради хората, а не обратното. Постигането на печалби и растеж за нас не са самоцел, а следва да помогнат да поддържаме предприятието в добро състояние и да осигурим работни места. Това е възможно само чрез абсолютно ориентиране към нуждите на клиента, с квалифицирани и мотивирани служители. При работата с нашите доставчици ние обръщаме особено внимание на честността и партньорството, но също така и настояваме за подобрение на условията на труда там, където това се налага. И по същия начин, по който ние работим за дружеството, се чувстваме ангажирани и спрямо обществото: искаме да помагаме на хората, които се нуждаят от помощ – както у дома, така и в чужбина.

Клиентите

Ние искаме да предлагаме модерни актуални и качествени обувки на изключително добра цена за всеки. За нас това е не само фирмен, но и социален ангажимент. Служителите на Deichmann мислят и действат във всички фирмени сфери и на всички нива изцяло в услуга на клиента. При всички наши действия съблюдаваме благото на клиента и се стремим да спечелим неговото доверие. Организационните структури, работните процеси и практическата съвместна работа в компанията трябва да са подчинени на постигането на тези цели.

Служителите

За да бъдем най-добрите в търговията с обувки, нашите служители работят над средното ниво и се трудят в рамките на своята позиция предприемачески, самостоятелно и със стремеж към добри резултати. Нашите ръководни кадри са длъжни да предоставят достатъчно свобода за инициативност на служителите, да стимулират отговорността и удовлетворението от постигнатите резултати, както и да възприемат сериозно всеки отделен служител като човек с всички негови способности, нужди и потребности. Всичко това трябва да се случва в дух на взаимопомощ, а не на противопоставяне. Така възниква чувството на принадлежност. С едно дългосрочно сътрудничество запазваме опита на служителите и осигуряваме устойчивост на компанията. Ние стимулираме хората, които са готови да се трудят целеустремено заедно с нас за общото благо и приобщаваме нашите служители към успеха на компанията. Освен това подкрепяме нашите служители с множество доброволни социални услуги, особено в случай на лични затруднения.

Доставчиците

Deichmann купува стоките и услугите на възможно най-изгодни цени. За нас е важно честното и равноправно отношение спрямо нашите търговски партньори. Стриктно съблюдаваме спазването на правото на човешки условия на труд на хората в страните-производителки. Deichmann се стреми към изпълнението на заложените в етичния ни кодекс положения.

Хората в нужда

Deichmann използва част от печалбата на компанията за предоставяне на допълнителни социални услуги на служителите си. По същия начин семейство Deichmann се чувства отговорно като истински християни да помага на хората в нужда в и извън страната. Докато компанията се развива добре и има възможност, тя ще продължава да помага на другите.