Семейство Deichmann поема специален ангажимент спрямо хората в неравностойно положение въз основа на опита си, християнските си убеждения и с оглед успеха на дружеството. Този ангажимент е отразен и във водещите принципи на дружеството. Успехът на дружеството трябва да дава възможност за помощ на нуждаещите се. От безбройните социални проекти, инициирани и проведени от дружеството Deichmann през последните десетилетия, следните три могат да бъдат използвани като пример:

поощрителната награда на Deichmann срещу младежката безработица в Германия,
организацията за помощ wortundtat с проекти в Танзания, Гърция и Република Молдова,
спонтанната помощ от страна на предприятието в кризисни ситуации, както и участието в бъдещи проекти.