Ние подлагаме нашите продукти на различни тестове за качество, безопасност, вид на материалите и вредни вещества от независими институти. Критерий са винаги законовите разпоредби за минимални стандарти. За нас освен тях обаче решителни са нашите собствени строги стандарти.

Още по време на производството се провеждат тестове от независими институти в страните-производителки.

Ние работим съвместно с различни именити институти: