“Supply chain management” – зад това специализирано понятие от речника на глобалните експерти в сферата на логистиката се крие важен фактор за нашия успех и начин на обслужване на клиентите. То описва контрола на цялата верига по доставките – от производителя до отделния филиал. Ние контролираме този сложен процес благодарение на нашите експерти, така че актуалните модни тенденции да достигнат навреме до магазините ни в 31 европейски държави и в САЩ.

Готовите обувки и други продуктови групи пристигат с кораб от страните-производителки в Европа. От пристанищата те се транспортират с влак или с камион до дистрибуционните центрове (ДЦ) в Ботроп, Фойхтванген, Золтау и Волфен, както и до логистичните центрове в Холандия, Швейцария, Словакия, Великобритания и Полша. След това пакетите преминават през сортираща инсталация, която ги разпределя към отделните филиали.

Дистрибуционните центрове правят възможно навременното пристигане на актуалните модни тенденции във филиалите и бързото изпълняване на желанията на клиентите. През последните години всички складови локации претърпяха разширение и модернизация, като в рамките на този процес инвестирахме и в енергийно спестяваща технология като слънчеви системи и ползване на топлината на земята.