В глобалната си търговия Deichmann постига извънредно изгодни покупни цени благодарение на големите поръчвани количества и директните договори с производителите на обувки. Това води до извънредно ниски цени на стоките в нашите магазини. Успоредно с това, директният контакт с доставчиците води до още едно предимсто: при международното изпълнение на задълженията ние имаме възможност да наблюдаваме както качеството на работата, така и социалния стандарт на доставчика – и на базата на това да се погрижим за осигуряването на подходящи условия на труд. С така наречения Code of Conduct (Етичен кодекс) ние задължаваме производителите да работят с внимание към околната среда и служителите.

Честни и партньорски – така могат да бъдат характеризирани взаимоотношенията на дружеството с неговите доставчици в Германия. Ние също желаем да закупим изгодни стоки и услуги на добро качество, за да се допринесе по този начин за предлагането на изгодни обувки на широката общественост.