Искаме да бъдем най-добрата верига за продажба на обувки за нашите клиенти. За достигането на тази цел служителите са нашите най-важни партньори. Искаме те да дават повече от себе си и да проявяват самостоятелност, инициативност и партньорство на своето работно място. Това означава и че заплащаме труда на служителите ни със заплати над средното пазарно ниво, предлагаме редовно обучения и осигуряваме добри условия за пенсионно осигуряване или атрактивни предложения в рамките на дружественото здравно осигуряване. На служители, които изпаднат в нужда, сме в състояние да помогнем без бюрократични усложнения чрез каса за общо подпомагане.

Управляващите кадри трябва да дават пример

Deichmann Mitarbeiter

От нашите управляващи кадри очакваме да дават добър пример на околните. Те трябва да възприемат всеки отделен служител като човек с индивидуални качества, нужди и способности. В рамките на баланса между поощрение и изискване на резултати те трябва да създават възможност за развитие и самоинициатива.

Ние сме убедени, че колективната работа увеличава гордостта от постигнатото, засилва колективното чувство и повишава нивото на удовлетвореност от работата. Успоредно с това, този вид колегиален подход оказва положително влияние и върху дружеството и неговия успех. Това от своя страна ни дава възможност да запълним приетия от нас лайтмотив с истински смисъл. Информация относно свободни позиции в нашата фирма можете да получите в раздел Работа.