Постоянен растеж и независимост

Нашето развитие

Важна част от фирмената история на Deichmann е растежът със собствени сили, без борсова намеса или кредити. И през 2016 година дружеството продължи своя успешен курс: Deichmann продаде 173 милиона чифта обувки по целия свят в около 3 857 филиала. Това са 700 хил. чифта или с 0,4% повече в сравнение с предишната година.

В Германия, още 24 европейски държави, както и в САЩ, за Deichmann работят около 38.252 служители.

Германия

Около 15 750 служители работят в Германия за Deichmann SE в около 1 424 филиала (данни към 31.12.2016 година), в централата и в централните складове за разпространение на обувките (дистрибуционни центрове). През 2017 година Deichmann ще назначи около 370 нови служители в Германия.

Оборотите в Германия представляват 40 процента от оборота на групата и са се повишили от 2,1 милиарда евро на 2,2 милиарда евро през 2016 година. Около 73 милиона чифта обувки са минали през касите на групата Deichmann в Германия през 2016 година.

Планове за развитие

Разрастването продължава: само в Германия компанията е планирала за 2017 година 61 нови магазина. В чужбина Deichmann ще отвори през 2017 година 262 нови магазина и ще модернизира 185 магазина.