Постоянен растеж и независимост

Нашето развитие

Важна част от фирмената история на Deichmann е растежът със собствени сили, без борсова намеса или кредити. И през 2022 година дружеството продължи своя успешен курс: Deichmann продаде 178 милиона чифта обувки по целия свят в около 4.600 филиала. Това са 3,4 милиона чифта или с 1,96% повече в сравнение с предишната година.

В Германия, още 31 европейски държави, както и в САЩ, за Deichmann работят около 48.000 служители.

Германия

Около 16 400 служители работят в Германия за Deichmann SE в около 1 400 филиала (данни към 31.12.2022 година), в централата и в централните складове за разпространение на обувките (дистрибуционни центрове). През 2018 година Deichmann ще назначи около 440 нови служители в Германия.

Оборотите в Германия са се повишили от 2,2 милиарда евро на 2,3 милиарда евро през 2017 година. Около 69 милиона чифта обувки са се продали във филиалите и през оналайн магазина на Deichmann в Германия през 2022 година.