За да можем да гарантираме качеството на Deichmann, което обещаваме на нашите клиенти, нашите експерти съобразяват процеса по производство на продукти с доставчиците. Външни контролни инстути като например TÜV следят за спазването на наложените от Deichmann стандарти за качество и за опазване на околната среда, които надскачат законово предписаните изисквания.

Доволни сме едва тогава, когато и нашите клиенти са доволни.

За нас е решаващо след всичките ни старания клиентът да е доволен от продукта. Затова гарантираме лесно и безпроблемно обработване на рекламации в случай на възникнал дефект.