В ролята си на дружество за търговия с обувки Deichmann развива своята колекция до голяма степен по собствено усмотрение и купува големи бройки от производители в около 40 държави. По този начин постигаме ниските цени, които съумяваме да предадем на клиентите си. Също така обаче целим да допринесем за стабилното и социално отговорно създаване на нови работни места, особено в развиващите се страни. Важен инструмент за постигането на това е нашият Етичен кодекс, който е задължителен елемент от договорите за доставки, които изпълняват нашите партньори.

За да можем да подобрим условията на работа в развиващите се страни и да намалим разхода на ресурси, от много години ние държим на взаимодействието със силни и независими партньори. Заедно с Дружеството за техническо сътрудничество в рамките на публично-частно партньорство разработихме проект в Индия, чиито резултати са част от нашия Етичен кодекс. На европейско равнище ние сме членове на BSCI (Business Social Compliance Initiative). С това ние се задължаваме да контролираме редовно всички доставчици чрез независими институции.