Všetko sa to začalo v roku 1913 v robotníckej oblasti Borbeck v nemeckom Essene v srdci Porúria. Heinrich Deichmann, narodený v roku 1888, tu založil prvý obchod s obuvou, ktorý viedol spolu so svojou manželkou Julie. O dve generácie a takmer sto rokov neskôr sa spoločnosť Deichmann zaradila medzi vedúcich obchodníkov s obuvou na európskom trhu. V súčasnosti pôsobí skupina Deichmann v 31 krajinách sveta a zamestnáva 48 000 pracovníkov vo vyše 4 600 predajniach. Rovnako ako na začiatku, aj dnes je spoločnosť v 100 % vlastníctve rodiny zakladateľov a svoj rozvoj financuje i naďalej výlučne z vlastných zdrojov. O vstupe na burzu ani o žiadnych bankových úveroch majitelia dodnes neuvažujú.

Roky po založení

Doba do roku 1945 bola predovšetkým ovplyvnená a obmedzená politickými a hospodárskymi neistými časmi vtedajšej Weimarskej republiky a hneď potom zasa nasledujúcou krutovládou národných socialistov. Zakladateľ firmy Heinrich Deichmann odmietal tento vládnuci režim. Okrem iného kritizoval prenasledovanie svojich židovských spoluobčanov, ktoré zažil v bezprostrednej blízkosti. Zomrel už v roku 1940 vo veku 52 rokov. V tej dobe už v obchode príležitostne vypomáhal jeho syn Heinz-Horst Deichmann, narodený v roku 1926. Počas rokov vojny viedla obchod jeho matka Julie. Po vojne vyštudoval Heinz-Horst Deichmann medicínu a teológiu a popritom spolu so svojou matkou spoločne viedli ich malý rodinný podnik.

Rozvoj po vojne

Heinz-Horst Deichmann, promovaný doktor medicíny, zanechal v roku 1956 svoje povolanie lekára a plne sa koncentroval už len na vedenie firmy. Medzitým už stihol otvoriť predajne Deichmann v susedných mestách Düsseldorf a Oberhausen a začal zásobovať obyvateľstvo kvalitnou obuvou za výhodné ceny. Tento cieľ podniku pretrváva dodnes. V roku 1974 bola vo Würzburgu otvorená už stá predajňa Deichmann. Takmer v rovnakom čase sa začala aj expanzia do zahraničia, keď spoločnosť Deichmann prebrala vo Švajčiarsku tradičnú obuvnícku reťaz obchodov Dosenbach. Hneď potom sa začal Dr. Heinz-Horst Deichmann angažovať v ďalšej oblasti. V Indii založil organizáciu kresťanskej pomoci wortundtat, ktorá sa spočiatku starala predovšetkým o ľudí nakazených leprou.

Nástup tretej generácie

V roku 1989 nastúpil do firmy Heinrich Deichmann, vnuk zakladateľa narodený v roku 1962. O desať rokov neskôr v roku 1999 sa stal predsedom vedenia spoločnosti. V súčasnosti je predsedom správnej rady skupiny Deichmann SE a pod jeho vedením sa pokračuje v internacionalizácii spoločnosti. Obuv Deichmann dnes pochádza zo 40 krajín sveta. Predáva sa vo 4 600 predajní v 31 krajinách sveta. Popri obchodnom rozvoji pokračujeme i naďalej v oblasti sociálnej angažovanosti a pomáhame ľuďom trpiacim núdzou – v Nemecku, v celej Európe, Indii či Tanzánii.

Deichmann 1913 - 2022

Stiahnuť PDF