Vďaka priamym zmluvám s výrobcami a odberu veľkého množstva obuvi dosahuje spoločnosť Deichmann výnimočne dobré nákupné ceny. Tento fakt má potom vplyv aj na výhodné ceny tovaru v našich predajniach. Ďalšou prednosťou priameho kontaktu s našimi výrobcami je to, že pri dnešných medzinárodných zákazkách dokážeme ovplyvniť sociálne podmienky, pri ktorých sa obuv vyrába. Záleží nám na tom, aby bolo pracovné prostredie čo najpriaznivejšie, pričom dbáme aj na ochranu životného prostredia. Tieto a ďalšie normy upravuje tzv. etický kódex

Spravodlivé a partnerské – za také môžeme označiť zaobchádzanie spoločnosti s tuzemskými dodávateľmi. Výhodnými nákupmi tovarov a služieb dobrej kvality prispievame k tomu, že ponúkame výhodné ceny aj širokej vrstve našich zákazníkov.