Kako bismo bili najbolji prodavač obuće na malo, naši uposlenici u okviru svakog radnog mjesta rade preduzetnički, samostalno i usmjereno na rezultat. U tu svrhu naši vodeći uposlenici stvaraju pogodan manevarski prostor gdje uposlenici mogu samoinicijativno i s odgovornošću da dostižu natprosječne rezultate. Na svakog pojedinačnog radnika gleda se kao na osobu sa svim svojim kapacitetima, potrebama i problemima. Ovo se postiže u duhu saradnje, međusobne podrške, a ne u suprotstavljanju. Time se stvara osjećaj pripadnosti. Kroz dugoročnu saradnju zadržavamo iskustva uposlenih i osiguravamo kontinuitet u našem preduzeću.

Rukovodioci trebaju biti primjer

nasevrijednosti-saradnici