Podržavamo sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zdravlje radnika, zabranu diskriminatornih praksi, kao i dječiji i prisilni rad, regulirano radno vrijeme i jasno reguliranu naknadu. Postavili smo obavezne socijalne i ekološke standarde kojih se kompanije dobavljači moraju pridržavati. Ova pravila su izložena u Kodeksu ponašanja koji je Deichmann razvio sam i prilagođava se pojedinačnoj zemlji. Kodeks se zasniva na standardima Međunarodne organizacije rada i drži dobavljače specifičnim ponašanjima, proizvodnim procesima i odredbama koje štite radnike.

Nezavisne inspekcije osiguravaju usklađenost


Naši i nezavisni inspektori ponekad najavljuju, ponekad nenajavljeno posjećuju kompanije i provjeravaju da li se sporazum poštuje. Za to, Deichmann radi s domaćim i stranim inspekcijskim organizacijama, kao što su TÜV Süd, SGS, Intertek i STR. Ako se otkriju kršenja Kodeksa ponašanja, prvo pokušavamo promijeniti ponašanje dobavljača kroz prekvalifikaciju i drugu pomoć. Ako ove mjere ne urode plodom, ugovor dobavljača se poništava.

Međutim, oko 10 godina iskustva s Kodeksom ponašanja pokazuje da dobavljači razumiju njegovo značenje i brzo prepoznaju njegove koristi: Zaposleni rade efikasnije i proizvode bolji kvalitet kada znaju da njihov poslodavac stvara pouzdane, odgovarajuće uslove za njih. Veća efikasnost jača konkurentsku poziciju dobavljača.