Da bi Deichmann mogao garantirati kvalitet koji odgovara našim kupcima, naši vlastiti stručnjaci usko usklađuju postupak izrade s dobavljačima. Vanjski kontrolni instituti, kao npr. TÜV, brinu se o pridržavanju standarda kvaliteta i ekoloških standarda koje je Deichmann sam postavio i koji daleko prelaze zakonske norme.

Mi smo zadovoljni tek kada su i naši kupci zadovoljni.

Najvažnije nam je da su na kraju svih naših napora naše stranke zadovoljne proizvodima. Zato nakon kupovine uz predočavanje računa vršimo jednostavnu i poštenu zamjenu u slučaju reklamacije.