Kroz svjetsku trgovinu u velikim količinama, i kroz direktne ugovore s proizvođačima obuće, Deichmann može dobiti izuzetno dobre cijene. One se pretvaraju u neuporedivo niske cijene u našim trgovinama. U isto vrijeme, direktan kontakt s našim dobavljačima ima još jednu prednost: kada dodjeljujemo međunarodne ugovore, ne samo da posmatramo standarde kvaliteta dobavljača, već i njihove socijalne politike koje nam omogućavaju da osiguramo odgovarajuće radne uslove. Kodeksom ponašanja tražimo od proizvođača da se pažljivo bave svojim zaposlenima i okolinom.

Pošteno i kooperativno, to također karakterizira poslovanje kompanije s domaćim dobavljačima. Mi također želimo kupovati visokokvalitetnu robu i usluge, tako da možemo širokom sloju stanovništva ponuditi obuću po umjerenim cijenama.