Deichmanns långa företagshistoria började 1913 i arbetardistriktet Essen-Borbeck, i hjärtat av det tyska Ruhr-området. Heinrich Deichmann, född år 1888, öppnade en skomakarbutik som han drev tillsammans med sin fru Julie. Två generationer och nästan 100 år senare, har företaget utvecklats till att vara marknadsledande i Europa. Deichmann är representerat i 31 länder med 4 600 butiker och sysselsätter omkring 48 000 personer. Deichmann är ett familjeföretag vars tillväxt sker med egen kraft.

De första åren

Fram till 1945 präglades företaget av de politiska och ekonomiska begränsningarna som rådde under Weimar-republikens tid och det därpå följande skräckväldet under Nationalsocialisterna. Företagsgrundaren Heinrich Deichmann ogillade den styrande regimen. Bland annat kritiserade han förföljelsen av de judiska medborgarna, som han upplevde på nära håll. Han dog 1940, endast 52 år gammal. Vid denna tidpunkt hjälpte sonen Heinz-Horst Deichmann, född 1926, redan delvis till i företaget. Hans mor, Julie, drev butiken under krigsåren. Efter kriget studerade Heinz-Horst Deichmann medicin och teologi och vid sidan av studierna drev han det lilla familjeföretaget vidare tillsammans med sin mor.

Tillväxt efter kriget

Heinz-Horst Deichmann gav 1956 upp sin karriär som läkare och koncentrerade sig fullt ut på att leda företaget, som nu hade öppnat butiker i grannstäderna Düsseldorf och Oberhausen. Deichmann kände ett ansvar för att förse befolkningen med bra och prisvärda skor. Ett företagsmål som gäller än i dag. 1974 öppnades den hundrade butiken i Würzburg och ungefär samtidigt började den internationella utvidgningen då Deichmann köpte den schweiziska skokedjan Dosenbach. Strax därefter blev Dr. Heinz-Horst Deichmann aktiv på ett helt annat område, då han startade det kristna hjälpprojektet wortundtat (“ord och handling”) i Indien, som framför allt tog hand om leprasjuka.

Tredje generationen träder in

Heinrich Deichmann, född 1962 och barnbarn till företagsgrundaren, tog steget in i företaget 1989. 1999 övertog han posten som ordförande i företagsledningen och är idag styrelseordförande för Deichmann SE. Under hans ledning internationaliserades företaget. Deichmann köper idag in skor från skotillverkare i 40 länder och antalet butiker har ökat till 4 600, fördelade i 31 länder. Förutom den affärsmässiga utvecklingen finns det också ett socialt engagemang för människor i nöd, i Tyskland, Moldavien/Europa, Indien och Tanzania.

Deichmann 1913 - 2022

PDF download

Vad gör Deichmann så succérikt? Vi förklarar det på två minuter.