Deichmanns företagsfilosofi lyder: ”Företaget måste tjäna människorna”. Det är också ägarfamiljens och företagsledningens önskan att detta motto ska genomsyra företagets verksamhet och beslutsprocesser.

Vi anser att företaget är till för människorna och inte tvärtom. Vinst och tillväxt är inget självändamål. Det är däremot till hjälp för att skapa ett välmående företag och för att kunna säkra arbetsplatser. Detta görs möjligt genom god kundorientering och genom kvalificerade och motiverade medarbetare. I kontakten med våra leverantörer värdesätter vi ärlighet och partnerskap, och – när det behövs – kräver vi också förbättringar av arbetsvillkoren. Därutöver känner vi en plikt inför vårt sociala engagemang. Vi vill hjälpa människor i nöd – i såväl Tyskland som i andra länder.