Framför allt för barnen

DEICHMANN-gruppen hjälper människor i nöd

Det är framför allt barn som lider av de vuxnas nöd. De får inte tillräckligt med mat och kläder eller har inget ordentligt tak över huvudet när föräldrarna inte har några pengar. De lider också när någon av föräldrarna är svårt sjuk eller den andra föräldern utövar våld. I sådana och många andra fall hjälper DEICHMANNs dotterbolag, för det mesta genom donationer. Här är några exempel: