Som skohandlare utvecklar Deichmann till största delen sina kollektioner i egen regi och köper in stora mängder direkt från producenter i omkring 40 länder. På detta sätt får vi låga priser, som vi i vår tur kan erbjuda våra kunder. Vi vill också bidra till att arbetsplatserna i utvecklingsländerna utformas säkert och utifrån ett socialt ansvarstagande. Här är vår Code of Conduct, som är en obligatorisk del av leverantörsavtalen, ett viktigt instrument.

För att förbättra arbetsförhållandena och för att minska resursförbrukningen i utvecklingsländer runt om i världen, satsar vi sedan många år tillbaka på samarbeten med starka och oberoende partners. Tillsammans med en tysk partner (Gesellschaft für technische Zusammenarbeit) och inom ramen för ett offentligt-privat partnerskap (Public Private Partnership – PPP) har vi genomfört ett projekt i Indien, vars resultat delvis format vår Code of Conduct. På europeisk nivå är vi medlemmar i BSCI (Business Social Compliance Initiative). Därmed är vi förpliktade till att regelbundet låta våra leverantörer kontrolleras av oberoende kontrollanter.