Deichmann får tack vare global handel, stora inköpsmängder och direkta avtal med skotillverkare, utomordentligt gynnsamma inköpspriser. Detta leder i sin tur till att vi kan erbjuda er kunder förmånliga priser i våra butiker. Direktkontakten med leverantörerna ger också en annan fördel, nämligen en inblick i tillverkningsprocessen och arbetsvillkoren i tillverkningsländerna. Med vår Code of Conduct förpliktar vi producenterna till ett korrekt och varsamt förhållande till både de anställda och miljön.

Ärlighet och partnerskap kännetecknar också förhållandet mellan företaget och leverantörer inom landet. Även inom länderna strävar vi efter att köpa in varor och tjänster med hög kvalitet till bra priser, för att i förlängningen kunna erbjuda befolkningen prisvärda skor.