Deichmann känner ett stort socialt ansvar och en plikt att hjälpa med människor i nöd. Det sociala ansvarstagandet är också väl förankrat i företagets motto och vision. Det finns en önskan och en strävan efter att utifrån företagets framgångar och erfarenheter kunna stötta olika hjälpprojekt och organisationer. Utifrån de många projekt som Deichmann initierat och drivit de senaste åren kan du här läsa om ett par av dem.

Engagemang för de fattigaste

Redan 1977 beslöt sig Dr. Heinz-Horst Deichmann för att på ett långsiktigt sätt hjälpa människor i de fattigaste delarna av världen. Sedan dess har engagemanget vuxit och innefattar nu flera olika projekt.

Organisationen wortundtat började som ett projekt för att hjälpa leprasjuka i den indiska delstaten Andhra Pradesh. Projektet växte snabbt och spred sig även till andra områden. 1996 startade wortundtat även upp ett utvecklingsprojekt i Tanzania, i en region där det bor ca. 300.000 människor. Republiken Moldavien är det senaste tillskottet inom organisationen där wortundtat startade ett projekt 2006.

Vi undersöker

wortundtat - thumb

Organisationen wortundtat skickar inga européer till utvecklingsområdena, utan arbetar istället tätt tillsammans med lokalbefolkningen på plats. wortundtat hjälper till med idéer, know-how och finansiella medel men lokalbefolkningen ansvarar själva för projektet och arbetet med dess implementering. En princip som fungerat väl och som lönat sig. Idag får över 100.000 människor hjälp från wortundtat – och antalet fotsätter att öka.