Hållbarhet är idag ett ord på allas läppar. Det är många som använder denna term, dock tolkar man den ofta ganska olika. Här kan du läsa mer om vad hållbarhet betyder för oss:

 • Vi har ända sedan starten 1913 alltid varit ett familjeägt företag. För oss innebär begreppet hållbarhet att man tänker på och planerar för många generationer framåt. Många av våra anställda has varit med oss i decennier.
 • Under företagets historia har vi vuxit konstant. Vi har därtill varje år skapat nya jobb och tillhandahållit utbildning utöver det grundläggande.
 • Vi erbjuder våra anställda avtalsenliga löner.
 • Vi har själva finansierat vår tillväxt – utan krediter eller aktiemission. Detta har gjort att vi har kunnat fortsätta att vara självständiga. Icke desto mindre är vi idag Europas största skokedja.
 • Vår resa började år 1913 i Essen, i Ruhrområdet i Tyskland. Trots att vi nu är aktiva i 31 länder har vi ännu starka band till denna region, och bygger kontinuerligt ut våra huvudkontor här.
 • När vi investerar i administrationsbyggnader och butiker använder vi modern, miljövänlig teknologi, så som solenergi, värmepumpar och lågenergibelysning. Detta är anledningen till att vårt distributionscenter i Bottrop – med en yta på 40000 m2 och därmed företagets största – mottog 2003/2004 års Nordrhein-Westfalen regerings Ökoprofit-certifikat*. Vid ett andra steg i expansionen år 2007 gjordes många utbyggnader efter ekologiska principer. (*Ekologiprojekt för integrerat miljöskydd)
 • Vi använder fartyg och tåg för de flesta av våra transportrutter.
 • År 2010 tog vi in speciella eko-märkta modeller i vissa av våra märkeskollektioner som t.ex. Elefanten och Medicus.
 • Vi följer självfallet ett antal juridiska miljörelaterade restriktioner, vilket också är vår plikt.
 • Vad gäller föroreningstestning, har vi satt våra egna strikta standarder vilka ställer än högre krav än vad regelverken kräver.
 • För oss betyder hållbarhet också att vi gör allt vi kan för att försäkra oss om att även i framtiden kunna erbjuda våra kunder bra skor till bra priser.
 • I decennier har delar av vår vinst gått till att finansiera stödprojekt som ligger oss extra varmt om hjärtat – i Tyskland, Indien, Moldavien samt ett flertal länder i Afrika.