Dla naszych klientów pragniemy być liderem w branży obuwniczej. W dążeniu do osiągnięcia tego celu najważniejszym partnerem są nasi pracownicy. Wspieramy ludzi, którzy dokonują rzeczy ponadprzeciętnych, potrafią działać samodzielnie tak, by firma uzyskiwała jak najlepsze wyniki. Oznacza to m.in. system premiowania, ofertę regularnych szkoleń, dobre warunki zabezpieczeń emerytalnych oraz atrakcyjne oferty w ramach zakładowych świadczeń socjalnych. Ponadto wspieramy naszych pracowników w trudnych sytuacjach życiowych poprzez dobrowolne świadczenia socjalne.

Kadra kierownicza musi być wzorem

Deichmann Mitarbeiter

Od kadry kierowniczej oczekujemy, że będzie dawała dobry przykład. Kierownicy powinni postrzegać każdego pojedynczego pracownika jako człowieka o indywidualnych zdolnościach, potrzebach oraz problemach i traktować go z szacunkiem. Muszą zatem zarówno stawiać zrównoważone wymagania, jak i udzielać wsparcia oraz stwarzać pracownikom możliwości realizacji własnych inicjatyw.

Jesteśmy przekonani, że wspólna praca i wzajemne wsparcie gwarantują poczucie dumy z tego, co wspólnie osiągnięte, dzięki czemu powstaje odczucie przynależności do firmy i zadowolenia z pracy. Jednocześnie ten rodzaj przyjaznej współpracy odbija się pozytywnie na wizerunku przedsiębiorstwa i przyczynia się do jego sukcesu.