Firma Deichmann była i jest przedsiębiorstwem rodzinnym. Tak też powinno zostać w przyszłości. Rodzina Deichmann czuje się przywiązana do chrześcijańskiego wizerunku człowieka i stara się, aby wartości te znalazły zastosowanie w codziennej pracy przedsiębiorstwa, chociaż zdaje sobie sprawę, że w rzeczywistości nigdy nie da się osiągnąć ideału do którego dąży.

Motto firmy Deichmann brzmi: „Przedsiębiorstwo musi służyć ludziom.“ Ta idea wyznacza obowiązujące ramy codziennego działania i współpracy zarówno dla kierownictwa przedsiębiorstwa, jak i dla całej firmy.