7. Februar 2011. Wyniki firmy

Logo

DEICHMANN – doskonałe wyniki i nowe logo

W 2010 roku grupa DEICHMANN zanotowała największy wzrost obrotu od 20 lat – 12,5%. Równie dobrze wyglądają wyniki polskiej spółki, która odnotowała obrót w wy-sokości 716 mln złotych, co w porównaniu z rokiem 2009 oznacza 19,4% przyrost. Fir-ma DEICHMANN Obuwie zanotowała również wzrost ilości par sprzedanego obuwia na poziomie 13,1%, co oznacza sprzedaż ponad 8 milionów par butów.

Więcej