Nasze zasady to: bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska oraz zdrowia pracowników, zakaz stosowania środków dyscyplinarnych oraz dyskryminacji, jak również zakaz zatrudniania do pracy dzieci oraz zakaz pracy przymusowej, uregulowany czas pracy, a także jasno określone zasady wypłacania wynagrodzeń. Z naszymi dostawcami ustalamy obowiązujące standardy socjalne oraz warunki ochrony środowiska, których przedsiębiorstwa muszą przestrzegać. Reguły te zapisane są w ułożonym przez nas kodeksie Code of Conduct, który dopasowujemy indywidualnie do przepisów obowiązujących w danym kraju. Kodeks opiera się na ustawach Międzynarodowej Organizacji Pracy i zobowiązuje dostawców do przestrzegania określonych norm działania, procesów produkcyjnych oraz zasad bezpieczeństwa pracy.

Niezależny audyt gwarancją przestrzegania zasad

Zarówno wewnętrzni, jak i niezależni audytorzy kontrolują przestrzegania warunków umowy w zakładach pracy bez uprzedzenia lub po wcześniejszym zgłoszeniu. Pod tym względem firma Deichmann współpracuje m.in. z towarzystwami nadzoru technicznego w kraju i za granicą takimi, jak: TÜV Süd, SGS, Intertek und STR. W przypadku stwierdzenia wykroczeń wobec Code of Conduct w pierwszej kolejności podejmuje się próbę sprowokowania zmian w zachowaniu dostawcy – m.in. poprzez edukację. Jeżeli te środki nie przynoszą efektów, zostaje rozwiązana umowa z dostawcą.

Doświadczenie z około dziesięciu lat pracy z kodeksem Code of Conduct pokazuje jednak, że dostawcy rozumieją sens tego przedsięwzięcia i szybko dostrzegają płynące z niego korzyści: personel pracuje wydajniej i z większym zaangażowaniem, jeżeli ma pewność, że pracodawca stwarza mu godne i bezpieczne warunki pracy. Ponadto wyższa wydajność umacnia pozycję dostawcy na rynku.

Kompletna wersja tekstu Code of Conduct do pobrania tutaj.