Firma Deichmann kupuje bardzo duże ilości towaru bezpośrednio u producentów z około 40 krajów. Dzięki temu udaje nam się osiągać korzystne ceny, które oferujemy naszym klientom. Pragniemy jednak przede wszystkim przyczyniać się do odpowiedzialnego kształtowania pewnych miejsc pracy z przyszłością, zapewniających godne warunki socjalne w krajach rozwijających się. Ważnym narzędziem jest w tym wypadku kodeks Code of Conduct, który jest obowiązkowym elementem umów podpisywanych z naszymi dostawcami.

Aby przyczynić się do poprawy warunków pracy w krajach rozwijających się oraz ograniczyć wykorzystywanie ich zasobów, od wielu lat stawiamy na współpracę z silnymi i niezależnymi partnerami. W ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (Public Private Partnership – PPP) przeprowadziliśmy wspólnie z Niemieckim Stowarzyszeniem Współpracy Technicznej (GTZ) projekt w Indiach, którego wyniki wpłynęły na kształt naszego kodeksu Code of Conduct. Na płaszczyźnie europejskiej uczestniczymy w programie BSCI (Business Social Compliance Initiative). Tym samym zobowiązaliśmy się, umożliwić regularne sprawdzanie naszych dostawców poprzez niezależnych kontrolerów