Już w roku 1977 dr Heinz-Horst Deichmann podjął decyzję o długofalowej pomocy dla ludzi z najuboższych regionów świata. Przy wykorzystaniu własnych środków na przestrzeni lat stworzył dzieło ogromnych rozmiarów. Na początku organizacja charytatywna wortundtat, niosła pomoc chorym na trąd mieszkańcom indyjskiego stanu Andhra Pradesh. Działalność ta szybko się rozwinęła. Od 1996 roku fundacja wortundtat realizuje projekt rozwojowy w Tanzanii, w regionie zamieszkiwanym przez około 300 000 ludzi. Natomiast w roku 2006 rozpoczęto najmłodszy projekt wortundtat w Mołdawii.

Samodzielni od samego początku

Deichmann wortundtat

Organizacja wortundtat nie wysyła do pomocy w regionach Europejczyków lecz ściśle współpracuje z ludnością miejscową. To właśnie na nią przenosi odpowiedzialność za realizację projektów. Wortundtat pomaga realizować lokalne inicjatywy, dostarcza potrzebną wiedzę oraz środki finansowe konieczne do ich realizacji. Z biegiem lat organizacja rozwinęła się na tyle, że pomaga obecnie 100 000 ludzi, a ich liczba wciąż rośnie.