Na bazie własnego doświadczenia oraz sukcesów firmy, ale także ze względu na przywiązanie do chrześcijańskich wartości rodzina Deichmann czuje się szczególnie zobowiązana do pomocy ludziom potrzebującym, co na stałe zakorzeniło się w filozofii firmy. Sukces przedsiębiorstwa powinien umożliwiać niesienie pomocy ludziom w potrzebie. Spośród licznych projektów socjalnych, które firma Deichmann zainicjowała i zrealizowała w ubiegłych latach, należy szczególnie wyróżnić następujące przykłady:

  • Projekty fundacji Wortundtat w Tanzanii, Grecja i Mołdawii.
  • spontaniczna pomoc przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych, jak również inicjowanie kolejnych projektów