Firma Deichmann jest w stanie osiągnąć korzystne ceny zakupu poprzez obrót dużą ilością towaru oraz zawieranie bezpośrednich umów z producentami obuwia. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom niezmiernie korzystne ceny produktów oferowanych w naszych sklepach. Bezpośredni kontakt z dostawcami ma poza tym jeszcze jedną ważną zaletę: zlecając produkcję obuwia na arenie międzynarodowej mamy na uwadze nie tylko standardy jakości, ale kładziemy szczególny nacisk także na standard socjalny pracy naszych dostawców – tym samym dbamy o zapewnienie godnych warunków pracy. Zasady tzw. Code of Conduct zobowiązują producentów do godnego traktowania swoich pracowników oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska.

Uczciwie i partnersko – ta zasada dotyczy też traktowania dostawców firmy w kraju. Również tu pragniemy kupować towary i usługi najwyższej jakości w korzystnych cenach, aby w ten sposób móc zapewnić szeroką ofertę butów w niskiej cenie dla każdego.