Pro naše zákazníky chceme být vždy tím nejlepším prodejcem obuvi. Při dosahování tohoto cíle jsou naši zaměstnanci našimi nejdůležitějšími partnery. Máme velký zájem na tom, aby naši zaměstnanci podávali nadprůměrný výkon a aby na všech svých pozicích jednali v souladu s myšlenkami společnosti, samostatně a se zaměřením na výsledek. Za to jsou mimo jiné nadprůměrně ohodnoceni a mají možnost pravidelných školení.

Vedoucí zaměstnanci mají jít příkladem

Deichmann ZAMĚSTNANCI

Od našich vedoucích zaměstnanců očekáváme, že půjdou dobrým příkladem svým kolegům. Každého jednotlivého zaměstnance by měli brát jako člověka se všemi jeho individuálními schopnostmi, potřebami a starostmi a měli by si ho vážit a respektovat ho. Vedoucí podporují své zaměstnance a v rámci vymezených pravidel vytvářejí prostor pro jejich vlastní iniciativu.

Každý rok investujeme miliony do modernizace našich prodejen a do zlepšování našeho logistického systému, aby nákup u nás byl příjemným zážitkem.

K tomu patří také další zdokonalování našeho internetového obchodu.

Jsme přesvědčeni, že vzájemná spolupráce a důvěra podporuje hrdost na dosažené výsledky, posiluje pocit sounáležitosti a zvyšuje spokojenost v práci. Současně má tento způsob kolegiálního jednání pozitivní vliv také na společnost a její úspěch. Což nám umožňuje naplňovat naše představy.

Informace o volných pracovních místech v naší firmě naleznete v sekci Kariéra – Nabídka pracovních míst.