Naše výrobky podrobujeme různým kvalitativním, bezpečnostním a materiálovým zkouškám a testům na obsah škodlivých látek, kterými pověřujeme nezávislé kontrolní ústavy. Minimálním standardem jsou přitom vždy zákonem stanovené normy. Pro nás ale kromě toho platí vždy naše vlastní, přísnější předpisy.

Nezávislé zkušební ústavy v zemích výrobců vykonávají příslušné testy už v průběhu výroby.

Spolupracujeme s různými renomovanými zkušebními ústavy: