Společnost Deichmann vytváří své kolekce z velké části ve vlastní režii a nakupuje zboží ve velkých objemech přímo od výrobců přibližně ve 40 zemích světa. Tak můžeme našim zákazníkům nabízet výhodné ceny. Kromě toho se snažíme přispívat zejména v rozvojových zemích k vytváření bezpečných a sociálně odpovědných pracovních podmínek s jistotou budoucnosti. Důležitým nástrojem k tomu je etický kodex (Code of Conduct), který je závaznou součástí smluv s našimi dodavateli.

Již několik let spolupracujeme především se silnými a nezávislými partnery. V rozvojových zemích dbáme na zlepšení pracovních podmínek a snažíme se redukovat plýtvání zdroji. V součinnosti se Společností pro mezinárodní spolupráci jsme v rámci veřejně privátního partnerství (Public Private Partnership – PPP) uskutečnili projekt v Indii, jehož výsledky se odrážejí v našem etickém kodexu (Code of Conduct). V rámci Evropy jsme členem BSCI (Business Social Compliance Initiative). Tímjsme se zavázali k tomu, že naši dodavatelé jsou pravidelně kontrolováni nezávislými kontrolními institucemi.