Bezpečnost při práci, ochrana životního prostředí a zdraví pracovníků, zákaz disciplinárních opatření a diskriminace, jakož i dětské nebo nucené práce, regulovaná pracovní doba a jasně stanovené odměny – to jsou naše požadavky. S dodavateli máme dohodnuty závazné sociální a ekologické normy, které musí dodavatelský podnik dodržovat. V etickém kodexu (Code of Conduct), který společnost Deichmann vytvořila a individuálně přizpůsobila jednotlivým zemím, jsou tato pravidla písemně zakotvena. Tento kodex se zakládá na normách Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization) a stanovuje pro dodavatele určité způsoby chování, výrobní postupy a pravidla na ochranu pracovníků.

Dodržování etického kodexu

Dodržování etického kodexu prověřují – ohlášené i neohlášené vlastní i nezávislé – kontroly. Zde Deichmann spolupracuje s dozorčími společnostmi v tuzemsku i v zahraničí, jako např. s TÜV Süd, SGS, Intertek nebo STR. Pokud kontrola odhalí prohřešky vůči těmto pravidlům, snaží se společnost nejprve dosáhnout změny v chování dodavatele – mj. formou dodatečného školení. Nepřinášejí-li tato opatření nápravu, dojde k ukončení dodavatelské smlouvy.

Zkušenosti z mnohaleté práce s etickým kodexem však ukazují, že dodavatelé rychle pochopí jeho smysl a užitečnost. V praxi se ukázalo, že zaměstnanci pracují efektivněji a vyšším důrazem na kvalitu, pokud vědí, že pro ně zaměstnavatel vytváří spolehlivé a přiměřené pracovní podmínky. Díky vyšší efektivnosti dodavatel navíc také posiluje svou pozici vůči konkurenci. Sami pracovníci pak dokáží ocenit spolehlivé a přiměřené rámcové podmínky, které pro ně zaměstnavatel vytváří.

Kompletní text etického kodexu najdete zde.