Rodina Deichmann se díky podnikatelským úspěchům a především na základě svého křesťanského vyznání cítí zavázána k angažovanosti v sociální oblasti. Tento závazek se odráží i v hlavním mottu firmy Deichmann, které zní: Společnost musí sloužit lidem. Z nesčetných sociálních projektů organizovaných či podpořených společností Deichmann jmenujme především tyto:

organizace wortundtat a s ní spojené projekty v Tanzánii, Řecku a Moldavsku
cena Deichmann pro podporu integrace
spontánní pomoc společnosti v krizových situacích