Díky tomu, že má společnost Deichmann přímé smlouvy s výrobci a odebírá velké objemy obuvi, dosahuje výjimečně dobrých nákupních cen. Tento fakt poté ovlivňuje i výši cen v našich prodejnách, které proto mohou být velmi výhodné. Další předností přímého kontaktu se zahraničními dodavateli je to, že máme určitý vliv nejen na kvalitativní, ale i na sociální standardy a můžeme tak ovlivnit pracovní podmínky, v nichž se obuv vyrábí. Tzv. Code of Conduct (etický kodex) zavazuje naše dodavatele k ohleduplnému přístupu k zaměstnancům i životnímu prostředí.

Férově a partnersky – tak společnost jedná i s tuzemskými dodavateli. Výhodnými nákupy zboží a služeb v dobré kvalitě přispíváme k tomu, že výhodné ceny nabízíme také široké vrstvě našich zákazníků.