Deichmann byl a je rodinným podnikem. A má to tak zůstat i v budoucnu. Rodina Deichmann se v rámci svého náboženského vyznání cítí být vázána křesťanskými zásadami. Tyto hodnoty se snaží implementovat do života všedního dne firmy, vědoma si toho, že realita za ideálem vždy pokulhává.

Firemní heslo zní: „Společnost musí sloužit lidem“. Tím jsou myšleni naši zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé i lidé v nouzi. V tomto smyslu chceme být v zemích, ve kterých jsme zastoupeni, vždy nejlepším prodejcem obuvi pro naše zákazníky. Znamená to, že Deichmann nabízí dobré výrobky za nejlepší možné ceny, což je umožněno pouze na základě přísné kontroly výdajů. Přitom pro nás není dosahování zisku samoúčelné. Zisky jsou nutné proto, aby bylo možné udržovat společnost silnou, vytvářet nová pracovní místa, vést expanzi z vlastních sil a reflektovat sociální úkoly.

Zákazníci

Široké vrstvě obyvatel chceme nabídnout módní a kvalitativně dobrou obuv za co nejvýhodnější ceny. V tom vidíme povinnost nejen podnikatelskou, ale i sociální. Zaměstnanci Deichmann jsou ve svém myšlení a konání absolutně orientováni na zákazníka, a to v celé společnosti, na všech úrovních. Při každé aktivitě je zákazník vždy ve středu pozornosti a my tvrdě pracujeme na tom, abychom získali jeho důvěru. Organizační struktura, pracovní postupy a praktická spolupráce ve společnosti musí být takové, aby posloužily k dosažení cíle.

Zaměstnanci

Abychom pro naše zákazníky byli tím nejlepším prodejcem, podávají naši zaměstnanci nadprůměrný výkon a jednají v rámci svých pozic podnikatelsky, samostatně a se zaměřením na výsledek. Naši vedoucí pracovníci vytváří prostor pro vlastní iniciativu zaměstnanců, podporují odpovědnost a hrdost za dosažené výsledky. Každého jednotlivého zaměstnance berou jako člověka – jedince se všemi jeho schopnostmi, potřebami a starostmi. Vše by se mělo odehrávat v duchu vzájemnosti a pospolitosti, a nikoliv soupeření. Vzniká tak pocit sounáležitosti. Zkušenosti, které naši zaměstnanci získávají v průběhu naší vzájemné dlouhodobé spolupráce, jsou pro nás velkou hodnotou a zároveň zajišťují stabilitu naší společnosti. Podporujeme lidi, kteří jsou připraveni spolupodílet se na dosahování stanovených cílů. Stávají se tak součástí úspěchu a růstu naší společnosti. Kromě jiného pomáháme našim zaměstnancům, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci.

Dodavatelé

Deichmann nakupuje zboží a služby za co možná nejvýhodnější ceny. Důraz klademe na férové a partnerské jednání s našimi dodavateli. Přitom dbáme na to, aby lidé v zemích, kde se naše zboží vyrábí, mohli pracovat v lidských podmínkách. Zde se Deichmann cítí být vázán svým etickým kodexem (Code of Conduct).

Lidé v nouzi

Deichmann využívá části svého zisku z podnikání k tomu, aby mohl zaměstnancům poskytovat případnou sociální podporu. Stejným způsobem se cítí být rodina Deichmann vázána křesťanskou odpovědností pomáhat lidem v nouzi ať doma, či v zahraničí. Čím lépe se daří firmě, tím více může také pomáhat ostatním.